Основни Функции

Отговаряйки на нуждите на пазара, webflow.dental не е просто дентален софтуер. Той представлява комплексно решение за всички работни процеси в клиниката, включително мениджърски инструментариум, подкрепа на стоматолозите и организационна платформа за рецепция и администрация.

Планове за лечение за минути

Доказано привличате повече пациенти, изготвяйки план за лечение с webflow.dental! Благодарение на добрата визуализация и цялостната информация за предстоящите лечения, пациентът разбира ясно всяка една стъпка, като това води до повишаване на доверието и чувството на удовлетвореност.
Плановете са главен компонент в webflow.dental, който предоставя информация на други модули като файла с извършени лечения и модула за напомняния на пациентите.

Рентгенови снимки и прикачени файлове

Ние не ви предлагаме мануално качване на всяка една рентгенова снимка на пациентите. Чрез webflow.dental имате възможност за синхронизиране на двата софтуера и само с един клик ще правите снимки, като те автоматично ще се запазват към правилния пациент.
Всички останали документи, които искате да запазите в пациентския профил, можете лесно да качите или директно да сканирате през софтуера, където да организирате в папки.

Дентален файл

Файлът за лечения е мястото, където биват отбелязвани вече извършени интервенции. Както при планирането, така и тук, всяко едно лечение се отразява на визуализацията на зъбната схема, така че да ви даде възможност за бърза ориентация. Двата модула са неразделно свързани, като всяко лечение с един клик се добавя от вече приетия план за лечение. Много опции са възможни – отклонение от плана, работа с повече от един план за лечение за пациент и други. Системата позволява работа със здравноосигурителни кодове към Немска, Френска и Швейцарска здравни каси.

Профил на пациентите

webflow.dental ти позволява да подобриш нивото на обслужване на пациентите, като ти дава възможност за съхраняване не само на денталния статус и лечения, но и на всяко едно събитие и задача, отнасящи се за тях.
Предходни посещения, документи и информация вече няма да бъдат просто забравяни или трудно достъпни в стари архиви, а ще бъдат достъпни на едно място, според зададения за потребителя достъп.

Дентална лаборатория

Имайки предвид комуникационните проблеми между лаборатории и стоматолози, webflow.dental предлага адаптивно решение, което да подпомогне работата и на двете страни. Лабораторните процеси могат да бъдат определени, всички срокове да бъдат ясни, информацията да бъде пълна и съхранена на едно място.

Многоезичие

Софтуерът поддържа много езици на две нива. Пациентите могат да получат своя план за лечение и фактура на техния език, докато системата работи на езика на потребителя, който ги издава. Това подпомага възприемането на информацията в офертите от пациентите и ви спестява много средства за допълнително обучение на персонала.

График

Часовете за лечение могат да бъдат запазени в комплексна, но изключително ясна календарна система, която показва графика на стоматолозите и използването на кабинетите за лечение. За големите клиники с няколко локации, тази функция гарантира надзор над това кой, къде и кога работи. Системата също така позволява да се регистрира кой стоматолог е на работа, почива или има възможност за осъществяване на срещи онлайн.

Онлайн регистрация

На вашите пациенти ще можете да предоставите кратък формуляр за регистрация, напълно автоматична онлайн резервация на часове за лечение и добре организирана информационна база, където те могат да намерят своите рентгенови снимки, компютърна томография и други документи, одобрени от персонала на клиниката. Поддържат се и рентгенови лаборатории.
Това разширение е достъпно и като допълнение към ваша съществуваща уеб страница.
Webflow.dental ви спестява време и енергия, като позволява на пациентите да си резервират часове сами, без да е необходимо да ви звънят в работното време на клиниката.
Този модул съответства с всички GDPR изисквания.

Управление връзката с пациента

В рамките на интегрираната функция за управление на връзката с пациента, повечето процеси са автоматизирани, включително следното: изпращане на SMS и имейл до пациенти, идентификация на телефонни разговори, управление на отпаднали повиквания.
Също така могат и да се инициират телефонни обаждания.
Потребители с необходимия достъп могат да изпращат данни на съответния пациент (планове за лечение, рентгенови снимки, лабораторни отчети и др.) с щракване на един бутон.
Импортирането на входящи имейли и текстови съобщения към даден пациент е също толкова лесно.
Консултирайте се с нашия технически отдел относно системните изисквания за този модул.

Дентален туризъм

Нашата интегрирана система предоставя пълната информация за пациентите, така че да не е необходимо административните служители да получават информацията от множество източници.
Те могат да проследят и управляват логистиката и финансите относно транспорта на пациентите между летище, клиника и хотел. Резервации на хотелски стаи чрез системата също са възможни.
Графикът на шофьорите, спрямо часовете на пациентите, се координира изключително лесно.

Складов мениджмънт

webflow.dental има вградена система, която може да проследи нивата на запасите, използването на артикулите и заложените минимални количества на даден продукт.
Този модул има за цел да се улесни инвентаризацията и управлението на денталните инструменти на клиниката. В следствие, можете да създавате поръчки въз основа на минималните нива на всеки артикул, като те могат да бъдат свързани със стоматолог или кабинет, дори на различни локации.

Напомняния на пациенти

Модулът за напомняния събира данните от цялата система webflow.dental, анализира ги и създава списъци чрез различни филтри, предпочитания и методи. Резултатите могат да бъдат базирани на напомняне, активна задача за координация на пациента или маркетингова кампания, чрез модула за задачи и събития.
Този модул е ефективна платформа за управление на грижата за пациента, помага да се оптимизира натовареността на графика в клиниката и увеличава броя на активните пациенти, следователно и на приходите.

Мениджмънт на процеси и задачи

Организирайте и приоритизирайте своите задачи и бележки. webflow.dental ви предоставя гъвкав инструмент, който се ръководи от процедурите във вашата клиника по интелигентен начин, като ви помага да водите самостоятелно задачите си и да управлявате координацията на пациентите.
Тази автоматизация и вградените насоки водят до по-малко административна работа и по-добър фокус върху грижите за пациентите.

Потребителски роли

Управлявайте чувствителните си данни с лекота в webflow.dental. Задайте типове акаунти по роли и местоположения или персонализирайте допълнително правата на определени потребители, за да подобрите работата им със съответната платформа.
От друга страна ще се чувствате в безопасност, че неупълномощените потребители нямат достъп до чувствителните данни за пациентите или до финансовите аспекти.

Бизнес статистика

Системата webflow.dental предоставя подробна информация на мениджърите и служителите за работата, извършена в клиниката. Той предлага финансова статистика за резултатите, помага да се проследи развитието на клиентите и часовете за лечения по пациенти, и позволява да се наблюдава обемът на извършените услуги, включително и на хотелските резервации.

Множество валути

Свързаната онлайн програма Invoicer ™, управлявана от системата webflow.dental, поддържа множество езици и валути, авансови плащания и отстъпки, както и няколко начина на плащане в рамките на една и съща фактура. Програмата автоматично идентифицира текущите обменни курсове. Системата подпомага обработката на пари в брой и воденето на счетоводство чрез периодични отчети и износ на счетоводни данни.

Дентални агенции

webflow.dental осигурява цялостна поддръжка и специален достъп за зъболекарски посредници и агенции в системата.
Още повече, предлагаме контролиран и синхронизиран поток от данни към и от съществуващите CRM системи на тези партньори, осигуряващи ефективното сътрудничество помежду ви.

Множество локации

webflow.dental е идеален за стоматологични клиники с няколко кабинета за лечение на различни локации, тъй като системата е в състояние да раздели клиентите и да направи разлика между неограничен брой локации, както и да подпомогне управляването им като цяло от собствениците и мениджърите на бизнеса.
Всички модули са проектирани да работят с множество местонахождения с допълнителни функции.

Намалете своите разходи с webflow.dental. Ние подпомагаме вашия растеж!

Решения

За иновативни стоматолози

В webflow.dental разбираме, че като „човекът оркестър“ трябва да решавате сами прекалено много задачи.
Ние конфигурирахме софтуера ни така, че да ви подаде ръка в помощ на всички тях.
Нека webflow.dental спести време и енергия, докато вие сте в състояние да се съсредоточите върху пациентите си.

За разрастващи се клиники

Вие сте постигнали много, но все още липсва нещо? Имате чувството, че вашият персонал може да работи по-ефективно.
Крайно време е да им дадем тласък с webflow.dental. Отделете качествено време на пациентите си, за да повишите удовлетворението. Доволните пациенти са много по-склонни да ви препоръчат и системата webflow.dental ви помага да успеете!

За големи клиники

По-големите организации изискват сложни функционалности и високо ниво на персонализация. Ние имаме 18 години опит в разработването на такива решения и работим като ефективен партньор на клиники с множество стоматологични кабинети по целия свят. Разполагаме със специализиран екип за разрешаване на вашите уникални нужди.

Свържете се с нашите специалисти, с които ще намерите най-доброто решение за вас.

Избягване на повтарящо се въвеждане на данни и лесен достъп до информация в системата бяха едни от главните ни цели при създаването ѝ!

Поддръжка

Ние считаме, че webflow.dental е повече от логически навързани системи в комплексна програма. Нашата система за управление на дентални клиники лежи върху три стълба – професионално разработване на софтуер, допълнено от обслужване на клиентите и експерти в управленските практики.

Тъй като webflow.dental съдържа няколко специализирани и същевременно хармонизирани компонента, доброто последващо обслужване на клиента е наложително за безпроблемната ежедневна работа. Ние се гордеем с поддържането на личен контакт с клиентите ни.
Ние им помагаме в използването на weflow.dental на ежедневна база, бидейки също така свързващо звено между потребителите и системните програмисти.

План Basic

Този план е подходящ за клиентите ни, при които нуждата от поддръжка възниква рядко или повечето технически напътствия се разрешават на място при тях.

Нашата месечна такса за лиценз включва един час поддръжка. С webflow.dental не е нужно да събирате въпросите си и да чакате да ви бъде отговорено. 18те години опит и постоянно подобрение на системата, са я направили лесна за разбиране и много интуитивна. Също така, ако имате останало време за поддръжка, което не сте използвали, можете просто да го използвате за обучение на персонала си!
Информация за допълнителни часови ставки за поддръжка, можете да намерите във вашата оферта.

План Premium

Този план е подходящ за клиентите, при които възможността за постоянен съпорт е изключително важна за бизнеса, които имат нужда от допълнителни технически напътствия или често имат нужда от персонализирани решения.

Планът Premium предоставя възможност за директен контакт с екип от специалисти, за които е приоритет решаване на проблемите ви, без да се свързвате с автоматичен оператор и да чакате безкрайно. Предоставяме възможността за разрешаване на проблеми и чрез софтуер за отдалечен достъп.

При този план има възможност и за определяне на месечни или годишни единни ставки.

Ако все още не сте убедени, дали ние сме вашето решение, можете да се свържете с екипа по обслужване на клиенти и те ще ви отговорят на всякакви въпроси.

Те са на ваше разположение между 9:00 – 18:00 ч.

Разполагаме с агенти, говорещи български, английски, немски и унгарски.

Софтуерът webflow.dental предоставя на денталните практики необходимите инструменти за повишаване на приходите и рентабилността

Обучения

За подобряване уменията на служителите на нашите клиенти и за достигане на най-добро представяне чрез webflow.dental, ние често организираме обучения, провеждани от нашите специалисти.

Основно системно обучение

Научи основното за webflow.dental чрез уебинари или обучения на място. Първите стъпки със софтуера биват преминати най-лесно под ръководството на опитните ни обучители.
Дайте летящ старт на вашия персонал с новата система!

Системно обучение за напреднали

Ако вече сте се запознали със системата, следващата стъпка е да станете потребител със задълбочени познания, така че работния процес да ви бъде максимално улеснен. Ние сме насреща за преоткриване на всички предимства, които ви предоставя webflow.dental.

Обучения за Финансов модул

Поеми контрола над всички финансови данни. Ние ще ви помогнем с управлението на вашата търговска дейност и фактуриране. Научете как да използвате разширените функции, за да увеличите рентабилността си.

Системни изисквания

webflow.dental е напълно гъвкава онлайн система, улесняваща работата на зъболекарите и помощния персонал в клиниката, чрез използване на най-новите уеб-базирани технологии.
Нямаме строги ограничения - нашето решение работи на операционни системи Mac, Linux и Windows, както и на мобилни устройства (iOS, Android). Изисква само стандартен уеб браузър, който да оперира с нашата система, без да е необходим Office пакет или други приложения.