Elektronikus aláírás

Hiteles hivatalos dokumentumokat manapság már nemcsak papír alapon, hanem elektronikusan is létrehozhatunk.

Az eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services, vagyis az elektronikus azonosítás-, hitelesítés- és bizalmi  szolgáltatásokról szóló) EU rendelet (910/2014/EU. sz. „eIDAS Rendelet”) joghatása a szabványos digitális azonosítók és aláírások egész Európában. A rendelet minden EU tagországra vonatkozik és következetes jogi kereteket biztosít az elektronikus aláírások elfogadásához.

Az eIDAS három elektronikus aláírás-kategóriát definiál, melyből a webflow.dental megoldása a fokozott biztonságú elektronikus aláírások kategóriájába sorolható.

De mit is jelent ez a valóságban és miképp állja meg a helyét az aláírt dokumentum jogi környezetben?

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás esetén magasabb szintű jogi biztonságról és hitelességről beszélünk, mert az ilyen formában aláírt e-dokumentumot a szolgáltató különböző feltételek szerint védi.

Magyarországon egy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-dokumentum egyszerű magánokiratnak minősül, azaz jogi szempontból egyenértékű a papíron kézi aláírással tett kötelezettségvállalással. Az egyszerű magánokiratoknak nincs olyan bizonyító ereje, mint a teljes bizonyító erejű magánokiratoknak (amelyek csak ún. minősített elektronikus aláírással hozhatóak létre), ugyanakkor a fokozott biztonságú elektronikus aláírással tett kötelezettségvállalások jogi szempontból ugyanúgy kötelező érvényűek a felek között.

A webflow.dental az alábbi feltételeket kell biztosítsa:

  • változtatás-nyomkövetés – vagyis az e-aláírás dokumentumba illesztését követően a kész e-dokumentum már nem módosítható;
  • aláírás azonosíthatóság – biometrikus adattárolás; és
  • biztonságos elektronikus környezet – amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók az e-aláírásukat létrehozzák, tárolják és kezeljék a virtuális térben időbélyeggel ellátva

Az eIDAS rendelet jelentős lépést jelent az elektronikus aláírások határokon átnyúló elfogadásának támogatása felé, mely hosszútávon fenntartható megoldást biztosít az egészségügy intézmények dokumentumkezelési kötelezettsége tekintetében egyaránt.